Fundacja "Zielony Konik - Osiągnąć marzenia"


KRS: 0000849890

NIP: 8331404385

REGON: 38652691200000


Kochani,

           nasza Fundacja została powołana w celach prowadzenia wszechstronnej działalności, a w szczególności w zakresie wspomagania rehabilitacji i leczenia osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia oraz edukowania w zakresie profilaktyki prozdrowotnej poprzez min.: finansowanie, organizowanie, realizowanie zajęć wspomagających poprawę stanu zdrowia osób (starszych, chorych i dzieci) niepełnosprawnych poprzez terapię z udziałem zwierząt, realizowanie zajęć terapeutycznych z udziałem zwierząt pomagających w rehabilitacji i leczeniu osób niepełnosprawnych, starszych, chorych, samotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizowanie programów profilaktycznych i zapobiegających niepełnosprawności oraz pogłębianiu się izolacji społecznej osób niepełnosprawnych.

            Bardzo prosimy sponsorów o wsparcie finansowe realizowania hipoterapii przez Fundację "Zielony Konik - Osiągnąć marzenia" dla dzieci dotkniętych mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespołem Downa, zespół Aspergera, stwardnieniem rozsianym, wodogłowiem, zanikiem mięśni, astmą, wadami postawy, zaburzeniami emocjonalnymi, nerwicą wegetatywną, nadpobudliwością psychoruchową czy uszkodzeniami powypadkowymi, dla których tego typu stymulacja psychoruchowa jest bardzo ważnym i skutecznym elementem rehabilitacji.


numer konta do wpłat: 74 1870 1045 2078 1067 7357 0001

na co - darowizna


W imieniu dzieci - Bardzo dziękuję!.


mgr Roksana-Wojciechowska-Kamińska: Prezes Zarządu