,
Informacja dla rodziców / opiekunów prawnych:

Aby zapisać dziecko na zajęcia należy:

1. wydrukować ze strony kartę kwalifikacyjną, regulamin wypoczynku oraz zgodę na udział w zajęciach z końmi
2. wypełnić czytelnie wszystkie wymagane rubryki i podpisać
3. dostarczyć oryginały tych dokumentów do siedziby ZIELONEGO KONIKA 
4. po pozytynym rozpatrzeniu zgłoszenia należy dokonać zapłaty: przelewem na konto bankowe lub gotówka w kasie

Poproszę o telefon w razie niejasności i pytań.

mgr Roksana Wojciechowska-Kamińska

http://konie-borowa.tujest.pl/materialy  :Wypoczynek wakacje/ferie - dokumenty do pobrania:    
http://strony.toya.net.pl/~bogus/pdf/karta_kwalifikacyjna.pdf
http://strony.toya.net.pl/~bogus/pdf/regulamin_wypoczynku.pdf
http://strony.toya.net.pl/~bogus/pdf/zgoda_rodzica.pdf