Informacja dla rodziców / opiekunów prawnych:

Aby zapisać dziecko na zajęcia należy:

1. wydrukować ze strony kartę kwalfikacyjna, regulamin wypoczynku oraz zgodę na udział w zjęciach z końmi
2. wypełnić czytelnie wszystkie wymagane rubryki i podpisać
3. dostarczyć oryginały tych dokumentów do siedziby ZIELONEGO KONIKA 
4. po pozytwynym rozpatrzeniu zgłoszenia należy dokonać zapłaty: przelewem na konto bankowe lub gotówka w kasie

Poproszę o telefon w razie niejasności i pytań.

Roksana Wojciechowska-Kamińska

http://konie-borowa.tujest.pl/materialy  :Wypoczynek wakacje/ferie - dokumenty do pobrania:    
http://strony.toya.net.pl/~bogus/pdf/karta_kwalifikacyjna.pdf
http://strony.toya.net.pl/~bogus/pdf/regulamin_wypoczynku.pdf
http://strony.toya.net.pl/~bogus/pdf/zgoda_rodzica.pdf
http://strony.toya.net.pl/~bogus/pdf/druk_wplaty_wzor.pdf